Giriş | Kayıt Ol
Kullanıcı Adı :

Şifre :


GİT
 

  Ara Arşiv

Etkinlik Ajandası

<- Eylül 2015 ->
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Anket


 
Ana Sayfa > >
Kırsal Kalkınma Projeleri - TEMA Vakfı

SİVİL TOPLUM DERGİSİ
YIL : 3 SAYI : 11 / TEMMUZ - EYLÜL 2005

Adres: TEMA Vakfı, Çayır Çimen Sk. Emlak Kredi Blokları A-2 Blok D:10, 34330, 1. Levent Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0212 283 7816
Faks: 0212 281 1132
Web: www.tema.org.tr
E-posta: tema@tema.org.tr 
Üye Sayısı: 260.000

 
 
Bu yazı 29231 defa okunmuştur.

TEMA Vakfı, 11 Eylül 1992 tarihinde Hayrettin Karaca, A. Nihat Gökyiğit ve bir grup iş adamı tarafından, Türkiye’nin geleceğini tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı toplumsal duyarlılığı artırmak ve bu mücadelenin devlet politikası hâline gelmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Türkiye’de Kalkınma ve STK’lar

Kırsal alanlarda yaşayan insanların fakirlik ve bilinçsizliğin etkisiyle, ihtiyaçlarını karşılamak için çevrelerindeki doğal kaynakları aşırı bir kullanımla tahrip etmeleri kırsal bölgelerin gittikçe yoksullaşmasına neden olmaktadır. Kırsal fakirlik sonucunda ise kentlere doğru kontrol edilemeyen bir göç hareketi başlamakta, bitkisel ve hayvansal üretim düşmekte, tarımla uğraşanlar işsiz kalmaktadır. Bu sonuçlar, ekonomik, sosyal ve siyasal çöküntüye ve toplumsal kaosa yol açmaktadır. Buradan hareketle, kırsal alanlarda yaşayan insanların sosyoekonomik yönden kalkınmaları sağlanmadan erozyonla ve buna bağlı olarak yoksullukla mücadelede başarılı olunamayacağını düşünen TEMA Vakfı, kırsal kalkınma ile ilgili örnek projeler geliştirip uygulamaya koymaktadır. Ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri gözeten bu sürdürülebilir kalkınma projeleri sayesinde toplumun her kesiminin kalkınmaya katılımı sağlanmaktadır. Bu tür projelerin hayata geçirilmesinde en büyük engel, yeterli maddî kaynağın temin edilememesidir. Dünyada yapılan uygulamalar incelendiğinde, iş dünyası ve sanayinin mutlaka bu projelerin içinde yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle gerçekleştirilen tüm projeler, iş dünyasının desteği ile uygulamaya koyulmaktadır.

Bunun yanı sıra, TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki kaynaklarının korunması ve erozyonun önlenmesi konusunda, belli bir devlet politikasının gerekli ve zorunlu olduğuna inanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak ancak teknik yönden yeterli bir kadro, teşkilât ve malî imkânlarla mümkündür.

İş Birliği Yapılan Kuruluşlar

TEMA Vakfı, başta Çevre ve Orman Bakanlığı olmak üzere, Tarım Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, TSK, Millî Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, üniversiteler, araştırma enstitüleri, Alman Kalkınma ve İş Birliği Kurumu (GTZ), büyükelçilikler, GAP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığı, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, valilikler, kaymakamlıklar, özel şirketler ve köy muhtarlıkları gibi birçok kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır.

Kırsal Kalkınma Projeleri

Kırsal kalkınma projelerinin amacı fakirlik, eğitimsizlik ve yanlış tarımsal uygulamalar ile doğanın tahrip olduğu bölgelerde, köylülere alternatif geçim kaynakları sunmak ve tarımsal üretkenlik kapasitesini artırarak bölgenin kalkındırılmasını ve bu sayede erozyonun önlenmesini sağlamaktır. Kırsal kalkınma projeleri kapsamında uygulanan mera ıslah projelerinin amacı ise usulsüz faydalanma nedeniyle erozyona maruz kalan mera alanlarında toprak, su ve bitki örtüsü arasında bozulan doğal dengenin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak, mera alanında otlatma planını ve ot verimini düzenlemek, meradan faydalanan hayvanlardan elde edilen et ve süt ürünlerinde artış sağlamak, bölge halkının gelir düzeyini olumlu yönde etkilemek ve erozyonu önlemektir.

Örnek Bir Proje: Artvin’de Arıcılık Öğreterek İstihdam Yaratma Projesi

Amaçlar

(1) İşsiz gençleri arıcılık konusunda eğitip kendi işlerini kurmalarını sağlayarak istihdamlarını gerçekleştirmek, (2) arıcılıkta dış satıma yönelik üretimi artırıp sürdürülebilir üretim modelini ortaya koymak, (3) Ana arı üretim nüve işletmelerinin kurulmasını sağlamak ve bu yolla üretilen ana arılarla ülke arıcılığında verimin yükseltilmesine katkıda bulunmak, (4) arıcılık yapmakta olan ancak eksik bilgi ve beceri düzeyi nedeniyle yeterince verim alamayan ölçek altı işletme sahibi arıcıların teknik bilgi ve becerilerini artırıp ekolojik bal üretimine geçmelerini sağlamak, üretimlerini ve gelirlerini artırmak, (5) Bal tüketicisine güvenli ve sağlıklı bal sunmak.

Beklenen Sonuçlar

Bu proje ile Artvin kırsalından seçilecek işsiz gençlerle, geleneksel arıcılar arasından seçilecek önder arıcılar yoğun bir teorik eğitim ve işbaşı eğitimi ile bir sezon eğitileceklerdir. Eğitim alan her iki grup kendi işlerinde istihdam edilecekleri gibi bir-iki yıl içinde işletmelerini büyüterek işveren konumuna gelebileceklerdir. Bu proje ile altmış işsiz genç üç aylık bir eğitim sürecinde kendi işletmelerini kurup asgarî ücret mertebesinde gelire kavuşacaklardır. Kırk geleneksel arıcı arıcılıklarını ölçek altı konumundan kârlı bir işletme düzeyine getirecekler ve üretecekleri ekolojik balla hem gelirlerini artıracaklar hem de yurt dışı pazara açılacaklardır. Bu uygulama Artvin kırsalına ve Türkiye kırsalına arıcılıkta model olacaktır.

Uygulama

TEMA Vakfı Artvin’de arıcılık çalışmalarını beş yıl önce başlattı. Kafkas arısının izolasyonu ve damızlık olarak üretilmesi için 1998 yılında başlatılan çalışmalar sonucu Camili ve komşu havzalarda hâlen elli üretici ana arı üretmekte ve bu ana arılar arıcıların kullanımına verilmektedir. Böylece elli kişi istihdam edilmiş bulunmaktadır. Son iki yılda ise geleneksel arıcılık yapıyor olan altmış üretici işletmeciliğe geçerek pazara yönelik saf bal üretir duruma getirilmiştir. TEMA Vakfı yaptığı bu pilot çalışmalarla işsizlerin istihdamında ana arı üretiminin ve dış satıma yönelik ekolojik bal üretimi için yapılması gerekenleri ortaya koymuş, parametreleri belirlemiş bulunmaktadır. Bu belirlemelere göre işsiz gençlerin ana arı üreticisi olabilmeleri ve geleneksel arıcıların pazara yönelik üretime geçebilmeleri için arıcılık konusunda yoğun bir şekilde eğitilmeleri gerekmektedir.

Bu gereksinimi bu proje karşılayacak, ana arı ve ekolojik bal üretimini geniş bir tabana yayacaktır. Gençlere ve arıcılara bu beceriyi kazandırabilmek için iki aşamalı ve yoğun bir eğitim uygulanacaktır. Birinci aşamada teorik dersler verilecektir. Ders düzeninde arıcılık ve ana arı üretimi ile ekolojik bal üretimi anlatılacaktır. İkinci aşamada işbaşı eğitimi verilecektir. İşbaşı eğitimi kurulacak nüve işletmelerde işletmenin içinde üretimle beraber sürdürülecektir.


Ana Sayfa  |  S.S.S  |  Site Haritası  |  Kullanım Şartları  |  İletişim
Copyright © Edam, 2006. Tüm Hakları Saklıdır.