Giriş | Kayıt Ol
Kullanıcı Adı :

Şifre :


GİT
 

  Ara Arşiv

Etkinlik Ajandası

<- Eylül 2015 ->
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Anket


 
Ana Sayfa > >
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

SİVİL TOPLUM DERGİSİ
YIL: 4 SAYI:15 TEMMUZ-EYLÜL 2006
Adres: Büyükdere Cad. Stad Han No: 85 Kat: 2 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: 0212 213 42 20 Faks: 0212 213 36 60 E-posta: acev@acev.org www.acev.org
 
 
Bu yazı 36463 defa okunmuştur.

Ayşen Özyeğin, Yönetim Kurulu Başkanı

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 1993 yılında Ayşen Özyeğin önderliğinde Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ve Prof. Dr. Sevda Bekman’ın bilimsel çalışmaları ışığında kurulmuştur. AÇEV, eğitim yoluyla toplumu güçlendirmeyi ve bireylerin yaşam kalitelerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye’de Çocuk

AÇEV, Türkiye’de her çocuğun eğitim hakkı olduğuna inanmakta ve çocukların eğitim alanında eşit fırsattan yararlanabilmesi için hem onları hem de ailelerini destekleyici programlar yürütmektedir.

Çocuk ve STK’lar

AÇEV, çocukların eğitim hakları için çalışmalar yürütmekte ve bu alanda yürütülen başarılı çalışmaları desteklemektedir. Kurumların kendi çalışma alanları dahilinde bu konuyu desteklemesi gerektiğine inanmaktadır.

AÇEV’nın Misyonu-Vizyonu-Değerleri

AÇEV'in misyonu, gelişen bir toplum için eğitimin şart olduğu bilinciyle, uzmanlık alanları olan erken çocukluk ve yetişkin eğitimine, programları ve uygulamaları ile katkı sağlamak ve bu konuda ülke genelinde yaygın bir hizmet ağı oluşturmaktır. Bu doğrultuda, AÇEV; eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin hayata geçirilmesi, çocuk kadar, çocuğun yakın çevresinin de desteklenmesi ve eğitimin bir yaşam boyu sürekli kılınması için geliştirdiği programlar ve çeşitli faaliyetleri ile bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak alternatif oluşturmaya çalışmaktadır.

AÇEV, temel olarak misyonunu yayabilmeyi ve geniş bir destek grubu oluşturabilmeyi, Türkiye'nin her köşesindeki tüm ihtiyaç sahiplerine programları ile ulaşabilmeyi, bilimsel araştırmalar doğrultusunda yeni modeller, yöntemler, projeler geliştirmeyi, yurt içi ve dışı işbirliklerini artırmayı, araştırmalar ve uzmanlıkları doğrultusunda, erken çocukluk ve yetişkin eğitimi konularında stratejilerin geliştirilmesi ve politikaların belirlenmesinde referans bir kuruluş haline gelmeyi hedeflemektedir.

Kurumsal Yapı

AÇEV’in kurucu üyeleri yönetimde aktif olarak yer almaktadır. Ayşen Özyeğin Yönetim Kurulu Başkanı; Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Ayla Göksel Göçer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Murahhas Aza, Dr. Ömer Arif Aras, Prof. Dr. Sevda Bekman, Hüsnü Özyeğin ve Prof. Dr. Tosun Terzioğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

AÇEV’de üyelik sistemi yerine gönüllülük vardır. 3.000’in üzerinde gönüllü vardır.

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar

Eğitim programlarımız Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Okul Öncesi Öğretim Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ile işbirliğinde yürütülmekte, farklı projelerde yerel ve ulusal çeşitli STK’lar ve kurumlarla çalışılmaktadır.

Gerçekleştirilen Projeler

Anne Çocuk Eğitim Programı

Ev merkezli, okul öncesi çocuk ve anne eğitim programıdır. Düşük sosyo ekonomik düzeydeki anneleri ve 6 yaş çocukları hedeflemektedir. Kadınları annelik rollerini güçlendirme konusunda desteklemekte ve onları çocuklarının zihinsel gelişimlerini destekleyecek bilgi ile donatmaktadır. Türkiye’nin 74 ilinde ve Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Ürdün’de çeşitli işbirlikleri ile uygulanmaktadır. Bugüne kadar 208.760 anne ve çocuğa ulaşılmıştır.

Kadın Destek ve İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı

AÇEV’den eğitim alan gönüllü öğreticiler tarafından üç ay boyunca uygulanan yoğun bir okuma yazma programıdır. Kadınlara yalnızca okuma yazma becerisi değil insan hakları, medeni hukuk, kadın ve çocuk sağlığı, iletişim ve toplumsal cinsiyet gibi çeşitli konularda da bilgi vermekte, onları sosyal hayata katılımları konusunda desteklemektedir. Program 11 ilde uygulanmaktadır. Bugüne kadar 60.000 kadına ulaşılmıştır.

Baba Destek Programı

2-10 yaş arası çocuğu olan babaları desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir programdır. Onları çocuk gelişiminde daha pozitif ve aktif bir rol almaya teşvik etmektedir. Aile içinde daha demokratik bir tutum benimsemelerini, çocuk bakımı ve sağlığı ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak konular içermektedir. Babaların çocuklarıyla daha yakın ve doğru bir iletişim içine girmeleri konusunda onlara destek vermektedir. Program 15 ilde uygulanmaktadır. Bugüne kadar 15.430 babaya ve çocuğa ulaşılmıştır.

Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitim Programı

Anasınıfına giden 6 yaş grubu çocukları, onların velilerini ve öğretmenlerini kapsayan bir programdır.

Amacı, çocuğun içinde yaşadığı iki ana ortam olan okul ve ev arasındaki işbirliğini güçlendirmek. Program 26 ilde uygulanmaktadır. Bugüne kadar 20.860 anne ve çocuğa ulaşılmıştır.

Anne Baba Seminerleri

Çocuk gelişimine ailelerin aktif katılımı sağlamak amacı ile düşünülen bu seminerlerdeki temel hedef, kız ve erkek çocuklarda yapılan ayrımcılıktan kaynaklanan nedenlerle, kız çocukların yaşadığı gelişimsel zorlukların önündeki engelleri tartışmaya açmaktır. Bugüne kadar düzenlenen seminerlerle 850 anne-babaya ulaşılmıştır.

Yaz Anaokulları ve Anne Destek Programı

Türkiye’nin sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgesinde bulunan 5-6 yaş grubundaki çocuklara ve annelerine yönelik birbirini tamamlayan iki programdır. 10 haftalık yaz okulları şeklinde uygulanmakta, çocukları bilişsel, sosyal ve fiziksel açıdan desteklemek suretiyle okula hazırlamakta ve onlara eşit eğitim fırsatı sunmaktadır. Bir diğer hedef ise özellikle kız çocuklarının okula kaydedilmesini sağlamaktır. Ayrıca yaz anaokullarına katılan çocukların annelerine yönelik uygulanan programı ile de annelerin çocuk gelişimi ve aile sağlığında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yaz Anaokulları kapsamında bugune kadar 1.709 çocuğa ve 1.131 anneye ulaşılmıştır.

“Benimle Oynar mısın?” TV Programı

TRT işbirliği ile hazırlanmış eğlendirici ve eğitici bir çocuk programıdır. Okul öncesi grubu çocukları ve onların ailelerini hedeflemektedir. Hafta içi hergün 30 dakikalık bölümler halinde yayınlanan program dört sezon TRT kanallarında yer almıştır.

“Aile Mektupları” Programı

Anne adaylarını ve 0-3 yaş dönemi çocuğu olan aileleri, hamilelik dönemi ile çocuğun fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimi konusunda bilgilendirmeyi hedefleyen 30 mektuptan oluşmuş bir bilgi-destek setidir. Hastanelerin yeni doğan ve çocuk klinikleri ile işbirliğinde uygulanmakta, bilgi setleri AÇEV uzmanları tarafından verilen bilgilendirme seminerlerleriyle desteklenmektedir. Bugüne kadar düzenlenen seminerler ile 3.000’in üzerinde anne-babaya ulaşılmıştır.

“Çocuk ile İletişim” Seminerleri

Okul öncesi ve ilköğretim dönemi (0-14 yaş) çocukların ailelerine yönelik olarak uygulanan kısa süreli eğitim seminerleridir. Seminerlerde; çocuk yetiştirme tutumları, çocukla iletişim, ailenin çocuk yetiştirmedeki rolü ve olumlu disiplin yöntemleri gibi konular işlenmekte, seminerler sırasında onların hayatında oynadıkları önemli ve destekleyici rolü anlatmak ve bu konuda bilinç oluşturmak hedeflenmektedir. AÇEV’in eğitimcileri, katılımcı bir teknik uygulamaktadırlar. Buradaki temel amaç, çocukların eğitimine aileler yoluyla katkıda bulunmaktır. Bugüne kadar yaklaşık 4.000 anne-babaya ulaşılmıştır.

7 Çok Geç Kampanyası

AÇEV, kuruluşundan bu yana güçlü bir birikim edindiği 0-6 yaş dönemi eğitimin yaşamsal önemi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve daha fazla çocuğa okul öncesi eğitim hizmeti sağlayabilmek amacıyla “7 Çok Geç” adlı bir kampanya düzenlemektedir. Kampanyada bugüne kadar medya tanıtımı, kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları ve çeşitli etkinlikler yapılmıştır. Oluşturulan kamuoyu ilgisi ve desteğinin somut bir sonuca yönlendirilmesi için kamu kurumları, bakanlıklar, ilgili grup/komisyon, danışmanlarla iletişim ve lobi çalışmalarının yürütülmesi planlanmaktadır.

Yayınlar

AÇEV, eğitim programlarının etkilerini ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla araştırmalar yapmakta, düzenlediği sempozyumların raporlarını hazırlamaktadır. Erken çocukluk eğitimi konusunda çeşitli araştırma ve yayınlar bulunmaktadır. Tüm yayın ve araştırmalara web sitemizden ulaşabilmek mümkündür. Ayrıca 3 ayda bir AÇEV Haber Bülteni yayınlanmakta ve 2 ayda bir elektronik ortamda e-bülten göndermektedir.


Ana Sayfa  |  S.S.S  |  Site Haritası  |  Kullanım Şartları  |  İletişim
Copyright © Edam, 2006. Tüm Hakları Saklıdır.